Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Przylasku


nr rachunku bankowego:
85 1090 1955 0000 0001 3601 9130


kod Swift Banku: WBKPPLPP


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL85 1090 1955 0000 0001 3601 9130